PolskiУкраїнська

Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Rokietnica w roku szkolnym 2024/2025 odbywać się będzie w formie elektronicznej. Wszystkie informacje, deklaracje oraz wnioski o przyjęcie do przedszkoli wraz z załącznikami do wniosków znajdziecie Państwo pod adresem http://nabor.pcss.pl/rokietnica.

Pierwsze wnioski będą aktywne w terminie 12-20.02.2024 r. – Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Uwaga: Pozostałe wnioski o przyjęcie do przedszkola będą aktywne od 1.03.2024 r. zgodnie z harmonogramem wynikającym z Zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2024 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnej Jednostce Oświatowej w Mrowinie – tel: 61 102 87 55 oraz 61 102 87 56.

Zasady rekrutacji do przedszkoli określa Uchwała XLVIII/408/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić przystąpienie do rekrutacji, dostarczając stosowne dokumenty. Wniosek  o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami  będzie trzeba pobrać ze strony internetowej: http://nabor.pcss.pl/rokietnica.

PolskiУкраїнська